Home » Equip

Equip

Dr. Ramon Novell Alsina. Psiquiatre.

Dr. Ramon Novell Alsina. 	Psiquiatre. - INARDI

Llicenciat en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en psiquiatria. Ha desenvolupat la seva tasca assistencial en el camp de la psiquiatria general en persones adultes, en la psicogeriatria i la psiquiatria de les persones amb discapacitat intel·lectual. Master universitari en Discapacitat Intel·lectual per la Universitat Autònoma de Barcelona,  Diploma de postgrau en Psicogeriatria i Rehabilitació Geriàtrica per la Universitat Complutense de Madrid

Com a professional especialitzat en l’àmbit de la Discapacitat Intel·lectual, la seva àmplia experiència inclou l’abordatge dels problemes de la conducta i les malalties mentals més freqüents en aquestes persones, essent especialista en tècniques d’intervenció conductual ABA (Anàlisi Aplicada de la Conducta) i utilització de psicofàrmacs.

Ha dirigit diferents serveis assistencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i greus problemes de la conducta. Actualment és el cap del Servei de Discapacitat Intel·lectual i Salut Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària a Girona.

Amb una amplia experiencia docent, ha estat director de la Diplomatura Universitaria en Discapacitat Intel:lectual de la Universitat Autònoma de Barcelona. Imparteix cursos regularment com a professor convidat a la Universitat de Salamanca, la Universitat Catòlica de València, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona i a diferents centres públics i privats de l’estat espanyol i l’estranger. Assessor i consultor per a diferents Associacions de persones amb discapacitat intel·lectual com FEAPS, DinCat, AETAPI, Down Expaña, APROSUBA i altres.

És membre de nombroses societats nacionals i internacionals en el camp de la salut mental en persones amb discapacitat intel·lectual, entre les que destaquen la National Association for Dual Diagnosis (NADD- USA) i  la European Association for Mental Health  in Intellectual Disabiliy (EA-ID),  de la que ha format part de la junta directiva durant diversos anys. En els darrers quatre anys ha estat Secretari de la Secció de Discapacitat Intel·lectual  de l’Associació Mundial de Psiquiatria. Membre fundador i expresident de l’Associació Espanyola de Profesionals en Discapacitat Intel·lectual (AEECRM). Membre d’honor de la Sociedad Española de Gerontopsiquiatría i Psicogeriatría. Membre del Consell Assessor de Persones amb Discapacitat Intel·lectual de l’Ajuntament de Barcelona i del  Consell Assessor de Salut Mental del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a temes relacionats amb la Discapacitat Intel·lectual.

En l’àmbit de la recerca desenvolupa le seva tasca en diferents línies com l’estudi de l’envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual, la genètica en les malalties mentals i els problemes de conducta en persones amb discapacitat Intel.lectual, els fenotips conductuals, tractament de la demència en persones amb la síndrome de Down i en l’autisme, trastorns del son, adaptació d’instruments de valoració psicopatològica i en el disseny de models de serveis per el col·lectiu amb discapacitat intel·lectual entre altres.

Autor de nombroses publicacions entre les que destaquen dos llibres sobre salut mental i trastorns de la conducta en persones amb discapacitat intel·lectual.

Contactar

Susanna Esteba-Castillo. Neuropsicòloga

Susanna Esteba-Castillo. Neuropsicòloga - INARDI

 

Llicenciada en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en Neuropsicologia. La seva tasca assistencial s’ha desenvolupat fonamentalment en el camp de la psicogeriatria i la discapacitat intel·lectual. 

És professora del Master Professional en Neuropsicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l’any 1996, impartint les matèries relacionades amb la rehabilitació dels trastorns conductuals en persones amb dany cerebral, àrea en la que ha publicat diferents estudis. És membre de la Societat Catalana de Neurospsicologia i de la Societat Iberoamericana de Neuropsicologia.  

Com a especialista en l’àrea de la discapacitat intel·lectual ha dedicat els darrers anys de la seva carrera professional a l’assistència de les persones amb trastorns de la conducta, essent especialista en l’Anàlisi Aplicada de la Conducta i en el disseny de estratègies d’intervenció i modificació conductual centrades en la persona. Es pionera en l’aplicació de l’avaluació neuropsicològica i cognitiva en persones amb discapacitat intel·lectual, àrea en la que ha adpatat diferents instruments i escales d’avaluació com el Test Barcelona-DI i la bateria d’exploració cognitiva per a persones amb discapacitat intel·lectual i demència CAMDEX-DS de la Universitat de Cambridge.  

Professora convidada a diferents universitats espanyoles impartint classes sobre els probemes de la conducta i la neuropsicologia, participa com a ponent en gran nombre d’esdeveniments relacionats amb les persones amb discapcitat intel·lectual. 

  Actualment lidera projectes de recerca relacionats amb l’estudi dels fenotips conductuals, com síndrome de Down, Síndrome del cromosoma X Fràgil, síndrome ed Williams entre altres,  entre els que destaquen l’estudi de les variants estructurals genòmiques i les correlacions clíniques en persones amb discapcitat intel·lectual i malaltia mental, així com l’estudi de la neuroconectivitat en el Prader Willi. Participa igualment en el desenvolupanent de la tecnologia informàtica aplicada a la rehabilitació cognitiva en persones amb discapacitat intel·lectual.

Contactar 
 

 

Gemma Deulofeu. Sexòloga

Gemma Deulofeu. Sexòloga - INARDI

 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau d’especialització en l’àmbit de la sexualitat i terapia de parella a l’ISEP de Barcelona. Ha ampliat la seva formació amb la realització de Postrgau sobre treball Corporal i arts creatives aplicades a la psicoterapia.

S’ha especialitzat en Psicoterapia Integradora Humanista a través del master que imparteix l’Institut Erich Fromm de Barcelona amb una qualificació d’Excel·lent 

En l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual ha realitzat estudis de formació de postgrau sobre sexualitat i discapacitat intel·lectual a l’Institut Lluis Fortuny de Barcelona a més de nombrosos cursos i tallers sobre la matèria. 

En la seva trajectòria professional inclou treball amb col·lectius de risc d’exclusió social, drogodependències, joves i adolescents, violència de gènere i en aquests darrers anys especialment amb persones amb discapacitat Intel.lectual i les seves famílies des de l’entitat Aspanin (realitzant tasques d’atenció a les famílies, assessoraments a professionals, entitats i serveis arreu de Catalunya. 

En l’àrea formativa ha impartit tallers i conferències des de diferents ajuntaments de Catalunya, ha participat en congressos nacionals i internacionals sobre sexologia, col·laboracions als mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita - publicacions científiques i d’entreteniment-sobre temes de sexualitat i afectivitat). Professora convidada de les universitats de Girona i de Barcelona on imparteix l'assignatura de sexualitat en els Mestratges d'Envelliment i Dependència. En l’actualitat està dirigint el programa PEAS-DI (d’educació afectiva i sexual en les persones amb discapacitat intel·lectual) a partir de la realització de tallers a persones amb discapacitats i conferències dirigides a professionals i famílies.

En l’àrea de la psicoterapia ha col·laborat amb diferents professionals de l’àmbit de la salut sexual realitzant terapia sexual, de parella i  familiar. Realitza terapia individual en situacions que derivin en ansietat, depressió, estrés, malestar generalitzat i acompanyament en processos d’autoconeixement i creixement personal.

Contactar